Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
обучения

Конференцията Impossible Markets 2015 съчета разнообразие от ценен междукултурен професионален опит, практически примери и проучвания от частния и обществения сектори на 4 континента и повече от 20 стратегически пазари. Второто издание на конференцинията се състоя на 14 и 15 май 2015 г. в София.

За усъвършенстване на разбирането на крос-културните особености допринесоха интересните презентационни модули и практическите уъркшоп сесии, посветени на управлението на глобални бизнес процеси, международни преговори, комуникация с клиенти, добри практики в прочети повече

0