Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
събития

„Това е невъзможно. Не става.“

Тези думи често чуваме напоследък, и това на практика определи наименованието на конференцията ни „Невъзможни Пазари“, която се състоя на 22 и 23. май, 2014, в София, България.

В нашия все по-глобален и свързан свят, думи като „невъзможно“ или „твърде сложно“ трябва да се превъзмогнат, за да намерим решения, които работят. България е добър пример на място с много възможности, бизнесът в страната все повече става международен и много неща могат да прочети повече

0