Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
ОБУЧЕНИЯ

Обучения

В Адрио вярваме, че нашата работа като консултанти е да помагаме на участниците в нашите обучения да получат нови знания, както и да постигнат промяна в начина си на работа. Ние използваме интерактивни уъкршоп сесии, ролеви игри, анализи и презентации, за да надградим знанията и уменията на всеки участник. 

Усъвършенстване на уменията за лидерство

Двудневен тренинг, който може да бъде пригоден според специфичните нужди на организацията. Покрива следните теми:

 • Ражда ли се или се изгражда лидерът: природа срещу възпитание. Ключови компетенции за лидерите в глобалния свят.

 • Лидерски стилове. Менторство, коучинг, мотивиране и водене. Автентично лидерство.

 • Управление на взаимоотношенията на различни нива вътре и извън организацията. Превръщане на конфликтите във възможности. Личен и организационен PR.

Предлагаме:

 • Обучения, изработени специално според нуждите на клиента

 • Отворени интерактивни обучения и семинари, предварително обявени в нашия календар,

 • Индивидуални програми за професионално развитие.

В Адрио прилагаме семпла формула АПА:

 • Анализираме нуждите на участниците,

 • Планираме точните обучителни сесии,

 • Активизираме участниците и предоставяме качествено обучение.

ERMA Семинар

Двудневен семинар, който може да бъде пригоден според специфичните нужди на организацията. Психологически методи за управление на взаимоотношенията със служителите и организационни взаимодействия, основани на най-добрите практики и теоретични рамки (Организационна ролева теория, Положително организационно поведение, Транзакционнен анализ, НЛП, социометрия и други),

 • Как да интегрираме различните роли и тяхното взаимодействие в една организация. Ролеви конфликти.

 • Постигане на баланс между личните виждания и вижданията на компанията и служителите.

 • Изграждане на умения за интегриране на различните, а понякога дори противоречиви мотиви, ценности, нагласи и цели на организацията, на тимовете, мениджърите и служтелите на различни позиции.


Освен теоретична рамка, участниците търсят практически решения на казуси, споделят идеи, свързани с управлението на взаимоотношенията
със служителите.

Умения за даване на конструктивна обратна връзка

Еднодневен семинар, който може да бъде пригоден според специфичните нужди на организацията.

Покрива следните теми:

 • Конструктивна обратна връзка: кой има нужда от нея и защо? Ползи за организацията, мениджмънта и служителите.

 • Модели и методи за оценяване на справяне на служителите. Поставяне на цели. Оценяване на справянето срещу оценяване на поведение базирано на ценностите.

 • Съвети за оценяване на служителите. Справяне с разминавания между себе-оценка на служителя и оценка от ръководителя. Провеждане на конструктивна среща за даване на обратна връзка.

Работодателска марка и умения за провеждане на интервю

Двудневен тренинг, който може да бъде пригоден според специфичните нужди на организацията.

Покрива следните теми:

 • Дизайн на работодателска марка: добрите практики за популяризиране на работодателска марка и как да ги прилагаме. Идентифициране на силните страни на компанията с цел ефективното ѝ представяне пред потенциални служители.

 • Идентифициране и привличане на най-добрите кандидати. Ефективна комуникация с бъдещи служители преди официално запознаване.

 • Усъвършенстване на умения за интервюиране: успешни подходи и стилове, които ще доведат правилните хора с правилната нагласа.

Емоционална интелигентност в бизнеса

Двудневен тренинг, който може да бъде пригоден според специфичните нужди на организацията.

Покрива следните теми:

 • Управление на емоциите срещу избягването им в бизнес среда. Каква е ролята и значението на емоционалните реакции в професионалния живот?

 • Емоционалните компетенции могат да бъдат научени: от осъзнаване на емоциите, през управление на собствените емоционалните реакции до успешно управление на взаимоотношенията с другите и постигането на лични цели.

 • Емпатия и асертивност.

Ефективна комуникация в крос-културна бизнес среда

Еднодневен тренинг, който може да бъде пригоден според специфичните нужди на организацията.

Покрива следните теми:

 • Крос-културни различия: защо съществуват и как да ги различаваме от личностови различия. Влиянието на стереотипи и очаквания, свързани с културата, върху професионалното поведение.

 • Ефективна комуникация с клиенти, колеги и бизнес партньори от целия свят: съвети за крос-културен бизнес успех.

 • Влиянието на междукултурните различия върху професионалните ценности и цели.

Ефективни стратегии за справяне със стрес

Еднодневен тренинг, който може да бъде пригоден според специфичните нужди на организацията.

Покрива следните теми:

 • Разпознаване на симптомите на стреса в самото начало. Свързани и не свързани с работа източници на стрес.

 • Личностови черти и индивидуални стилове за справяне със стрес: възможно ли е да се променят?

 • Семпли и лесно приложими в ежедневието практики за възвръщане на баланса на тялото и ума. Превенция на професионалното изгаряне.