Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
КОНСУЛТИРАНЕ

Консултиране

Нашите консултанти са опитни специалисти в областта на организационната психология с богати познания и опит в области като лидерство и мениджмънт, човешки ресурси, както и бизнес стратегии и процеси. Ние работим с организации и отделни личности, помагайки им да постигат по-високи цели и стандарти в изпълнението.

Управление на промяната

Вярваме, че постоянни промени, подобрения и иновации са задължителни за съвременните организации. Само онези компании и екипи, които са готови да бъдат иновативни, да прилагат на практика нови методи на работа, могат да успеят и устойчиво да постигат все по-високи цели. Вярваме, че промяната трябва да дойде от хората, специално разработена според спецификата на съответната организация. Копирането на методите на други компании може да е от полза в някои ситуации, но рядко води до ангажираност на екипа в процеса на промяната и устойчиви резултати.

 

Заедно с мениджмънта и хората от организациите, с които работим, намираме подходящи начини за подобряване на процесите за да достигнем до желаните резултати.

Професионален коучинг

В Адрио предлагаме индивидуален и групов професионален коучинг за мениджъри и професионалисти, които имат високи цели и са готови да получат нови умения. Освен, че спомага за личностното и професионално развитие на прекия участник, коучингът допринася за развитието и обогатяването на ноу-хау на организацията, в която той работи. Нашите консултанти са гъвкави и използват различни методологии в зависимост от специфичните нужни на клиента. Предварителната, опознавателна среща с цел изясняване на целите и нуждите от коучинг винаги е безплатна.

Работодателска марка и подобряване на процеса по подбор на кадри

В Адрио вярваме, че имиджът навън се гради отвътре. Помагаме на клиентите си да постигат по-добри резултати в подбора, привличайки най-добрите хора за техните екипи. Имиджът на една компания на пазара на труда зависи основно от вътрешния имидж на компанията, както и от отношението на настоящите ѝ служители. Ето защо обръщаме специално внимание на методите за подобряване на корпоративната идентичност както навън, така и навътре.

 

Вътрешният имидж на компанията, както и общото чувство за принадлежност, оказват директно влияние върху процесите по управлението на екипите и са важно условие за постигане на високи резултати. Компаниите често имат визия, която е напълно ясна за висшия мениджмънт, но неясна или дори невидима за служителите. Адрио имаме опита и уменията да помогнем на клиентите си да превърнат своята мисия в нещо споделено, разбрано и постижимо за всички, независимо от позицията. Ефективното разпространение на стратегическите цели чрез подходящи канали вътре в организацията и извън нея е ключово за постигането им.